aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dzisiaj (wtorek, 11 sierpnia) opublikowane zostały wyniki tegorocznych matur.

fot. ZSZiO Kamienna Góra

Od wczoraj w technikach i szkołach zawodowych trwają kwalifikacje w zawodach. Egzamin zawodowy, podobnie jak matury, organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zdanie egzaminu jest niezbędne do uzyskania zawodu.

Kamienna Góra - Szkoła Podstawowa nr 1

Dzisiaj (wtorek, 16 czerwca) uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczynają trzydniowy egzamin ósmoklasisty.

Kamienna Góra - ZSZiO -  matura 

Dzisiaj (poniedziałek, 8 czerwca) rozpoczął się egzamin dojrzałości.Tegoroczne matury odbywają się nie tylko o nietypowej porze, ale i w niestandardowych warunkach.

fot. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

fot. men.gov.pl

MEN opublikowało w piątek wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, m.in. matur i egzaminu ósmoklasisty. W dokumencie określono np., kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów przez zdających.

 egzaminy

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

fot. OKE KrakówPrzez trzy dni trwać będzie próbny egzamin ósmoklasisty. Zadania udostępniane są w internecie.

Dzisiaj (czwartek, 4 lipca) maturzyści poznali wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości.

Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu podajemy dane o średnich wynikach ostatniego egzaminu gimnazjalnego w szkołach na powiatu kamiennogórskiego.

REKLAMA